Ammattikoulutuksen historiaa Suomessa

mestari kisälli

Ammattiin kouluttautuminen eu suinkaan ole mikään uusi juttu Suomessa. Sen juuret ulottuvat jo niinkin pitkälle kuin 1600-luvulle saakka. Silloin tapana oli että nuori joka toivoi saavansa itselleen jonkin ammattitutkinnon, meni ns. oppipojaksi jollekkin käsityöläiselle.

Yleisiä ammattiin kyseistä kautta opiskeltavia ammatteja olivat tuona aikana esimerkiksi kultaseppä, kirvesmies, räätäli, suutari ja kultaseppä. Opinnot kestivät noin  4-5 vuotta, jonka jälkeen oppipoika saattoi suorittaa niin kutsutun kisällinäytteen. Jos hän suoritti taidonnäytteen hyväksytysti, sai hän siitä edespäin käyttää kisällinimeä.

Mestariksi päästäkseen kisällin tuli kuitenkin opiskella vielä ainankin kolmen vuoden ajan ja kaikki kisälleiksi valmistuneet eivät suinkaan jatkaneetkaan opintojaan mestari tasolle asti. Mestariksi päästäkseen kolmivuotisten opintojen tuli olla myös erittäin monipuolisia ja ammatillisten taitojen huippuluokkaa.

Kyseisenkaltainen oppimisjärjestelmä jatkui Suomessa aina 1800-luvun loppuun saakka, jonka jälkeen aloitettiin päättäväisesti erityyppinen ammattikasvatus. Ideana oli tällöin kouluttaa Suomelle osaavia ja teknisesti taitavia työmiä ja hiukkasen myöhemmin myös naisia. 1900-luvun alkupuolella hierarkia ammattiryhmien välillä oli tärkeässä asemassa. Tämä synnyttikin tarpeen aloittaa myös erilaisia työnjohtajakursseja joista valmistuneet toimivat muiden työntekijöiden esimiehinä.

Suuri murros Suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtui 1960-luvulla, jolloin teollisuuden ja palveluelinkeinojen määrä kasvoi Suomessa suorastaan räjähdysmäisesti. Maatalous muutti myös 60-luvulla muotoaan ja kaupungistuminen alkoi toden teolla.

Nykyisen ammattikoulutusjärjestelmän voikin sanoa olevan hyvin pitkälle peruja 1960-luvulle tehdystä suunnitelmasta. Silloin aloitettiin mm. ammatinvalinnan ohjaustoiminta, opiskelijamäärien kasvattaminen ammattioppilaistoksissa, ammattikouluverkon perustaminen ja laajentaminen sekä kaupungit ja kunnat velvoitettiin tarjoamaan ammattioppilaitoksia.

Nykyisin tavoitteet ovat hyvin pitkälle samoja, kuin idealsitisella 60-luvulla, mutta nykyään kannustetaan vahvasti elinikäiseen oppimiseen. Toisen asteen koulutus on mahdolllista myös muille kuin juuri peruskoulun suorittaneille ja yhdistäväksi tekijäksi on muuttunut se että ammatillinen koulutus on kaikille nykyään kolmivuotinen.

Ammattikoulu vai lukio

Vaikka sivustomme onkin suunnattu ammatilliseen koulutukseen, on myös joskus hyvä vaihtoehto miettiä myös lukion erilaisia ominaisuuksia. Tässä postauksessa pohdimmekin ammattikoulun sekä lukion eroja ja yhtäläisyyksiä.

Lukio sopii itsenäisille opiskelijoille, joilla on kykyä kantaa vastuuta omasta opiskelustaan. Joissain lukioissa oman lukujärjestyksen suunnittelu opettajien avustuksella on mahdollista, ja näin opiskelija saa vapauden valita mihin aineeseen haluaa eniten panostaa. Lukio suoritetaan tavallisesti kolmessa vuodessa, mutta sen voi saada suoritettua jopa kahteen vuoteen. Joskus lukio saattaa mennä neljään vuoteen, mikäli opiskelujen ohella on jotain muuta, mikä vie enemmän aikaa. Lukiot painottuvat myös eriasioihin, ja opiskelija voi löytää esimerkiksi liikuntaan- , kuvaamataitoon – , matematiikkaan ja kieliin painottuneita lukioita.

Lukion jälkeen tavallisesti tähdätään yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Lukio-opinnot valmistavat opiskelijaa pärjäämään tulevaisuuden pääsykokeissa sekä opinnoissa. Lukio on myös täydellinen vaihtoehto nuorille, jotka eivät ole vielä varmoja mihin alalle tahtoo asettua. Lukiossa opiskelija pääsee lukemisen lisäksi pohtimaan erilaisia aiheita sekä kirjoittamaan esseitä.

Ammattikoulu kestää kolme vuotta ja siellä opiskellaan käytännönläheisiä asioita. Tällöin on tärkeää tietää, mikä ala kiinnostaa kaikista eniten ja mitä tahtoisi tehdä tulevaisuudessa. Ammattikoulu on suunnattu toiminnanläheisille ihmisille, jotka tykkäävät esimerkiksi ruuan laitosta, rakentamisesta, ompelemisesta ja niin edelleen. Ammatillinen perustutkinto antaa perustaidot ammatillisen tehtäviin ja antaa erikoisosaamista siihen tulevaisuuden työtehtävään jota haluaisi tehdä.

Ammattikoulu on erinomainen vaihto nuorille, jotka haluaisivat päästä töihin heti valmistuttuaan. Ammattikoulusta on myös mahdollisuus edetä opinnoissa.

Mikäli eteen tulee valinnanvaikeus ammattikoulun sekä lukion välillä, voit aina valita molemmat yhdistelmäopintojen merkeissä. Tällöin saat opiskeltua itsellesi kaksi eri tutkintoa, eli päästä ylioppilaaksi ja saada siinä samalla ammatin. Tällöin opiskelijan täytyy sopeutua välillä rankkaan ja monipuoliseen opiskeluun. Yhdistelmäopintojen jälkeen on myös hyvin mahdollista lähteä jatkamaan ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Näiden vinkkien avulla on helppoa saada kiinni tulevista opinnoista ja päättää mitä tahtoisi tulevaisuudelta. Tiivistettynä lukio on niille, jotka pitävät tietoon painottuvasta opiskelusta. Ammattikoulussa on tärkeää tietää mitä haluaa, ja on valmis tekemään asiat käytännössä. Yhdistelmäopinnot ovat niille, jotka haluavat havitella itselleen kaksi eri tutkintoa.

Ammattikoulu takaa osaamisen

Ammattikoulun tutkintolinjaa miettiessä kannattaa ottaa huomioon omat kykynsä. Tällä ei tarkoiteta sitä että pitäisi etukäteen tietää mitä haluaa elämällään tehdä, vaan sitä, että kannattaa huomioida osaamisensa joillain aloilla. Jos on esimerkiksi ollut kesätöissä jossain putkifirmassa ja pientä kokemusta jo alalta on, ja se tuntuu hyvältä vaihtoehdolta, kannattaa miettiä onko se silloin se oman koulutuksen suunta. Tai jos pitää valokuvaamisesta ja kuvien muokkauksesta ja on niitä vapaa-ajallaan aikaisemminkin harjoitellut, olisiko silloin kenties jokin media-alan tutkinto, kuten vaikka audiovisuaalisen viestinnän linja juuri se omaa olemusta lähinnä oleva. Toki ammattikoulutuksen ja tutkintolinjojen suhteen tehdään valintoja. Ihmiset eivät välttämättä ota etukäteen selvää opiskelumahdollisuuksista, vaan hakevat päätä pahkaa johonkin mikä tuntuu sillä hetkellä luontevalta tai tutulta. Joskus myös lukion katsotaan olevan ikään kuin kolmen vuoden aikalisä, jonka aikana saa viimeistään päätettyä mille alalle tahtoo suuntautua, mutta se onko se sitten taas fiksua, on eri asia. Lukio on siis fiksu valinta, mutta sen käyttäminen miettimiseen ei aina välttämättä olekaan. Jos kuitenkin tietää jo peruskoulussa mihin ammattiin haluaa opiskella ja mitä haluaa elämässään tehdä, tulee ottaa selvää siitä, että missä päin Suomea sijaitsee koulutuskeskuksia joissa tätä kyseistä alaa on mahdollista opiskella. Suurimpia ja väkivoittoisempia niin sanottuja ”peruslinjoja” voi opiskella melkeinpä missä vaan, missä ammattikoulutuskeskus sijaitsee, kuten esimerkiksi talonrakentaja, putkimies, sähkömies, kokki, merkonomi ynnä muut vastaavat, ymmärrätte kyllä mitä tarkoitan. Omintakeisimpiin ammatteihin haettaessa koulutuspaikkoja ei ole määrällisesti niin paljoa kuin noita ”normaaleimpia” koulutuspaikkoja, mutta niitäkin on maahamme ripoteltu fiksujen välimatkojen päähän. Jotkin koulutuskeskukset ovat kuitenkin kauempana kuin toiset, ja silloin täytyy harkita onko valmis poistumaan pariksi vuodeksi omista oloistaan ja lähteä kouluttautumaan kauemmaksi. Opiskelupaikkaa hakiessa ja valitessa elämä on kuitenkin jo hyvin pitkälti omissa käsissä, joten melkeinpä mikä vaan päätös on mahdollinen.

 

Mikäli myöhemmässä elämänvaiheessa ilmenee että on joskus tehnyt väärän valinnan ammatin suhteen, voi tietysti aina hakea aikuiskoulutukseen. Tällöin aikaisemmin opitusta ammatista on hyötyä huimasti, ja kun tietää työelämän normit, onkin paljon helpompi miettiä mahdollista tulevaa ammattia uudestaan. Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet ovat hivenen rajatummat, mutta ei niin pahasti etteikö sitä omaa alaa jokainen löytäisi. Aikuiskoulutuksen hyviä puolia onkin juuri se, että ihmiset ovat jo nähneet elämää eivätkä automaattisesti ota hyppyä tuntemattomaan. Tällöin tunnetaan työyhteisöjen kuviot ja parhaimmillaan jopa tarpeet, ja aikuiskoulutuksen voi käydä useimmiten myös työn ohella, eli samaan aikaan voi työskennellä sekä kartuttaa ammattitaitoaan jonkun toisen ammatin suhteen.

 

Nykyajan yksi suurimpia kysymyksiä on yrittäjyys. Yrittäjyyteen kannustetaan mutta se on samaan aikaan hyvin hankalaa ja ennen kaikkea riskialtista. Jotkin tutkintolinjat ovatkin keskittyneet hyvin vahvasti yrittäjyyteen, ja eri koulutustahoilla on myös olemassa yrittäjyyteen syventäviä tutkintoja ja opintoja. Tällaisia yrittäjyyteen tähtääviä tutkintoja ovat päällimmäisenä esimerkiksi parturi-kampaajan sekä suurin osa media-alan tutkinnoista, jolloin oman yrityksen perustaminen on käytännönläheistä ja joissain äärimmäisissä tapauksissa oman yrityksen perustaminen on jopa tarpeellista. Nykypäivänä ammattien moni osaaminen on etu. Kun opiskelupaikkoja käy läpi, ei ole varmaa tuleeko tulevaisuudessa kyseisellä alalla olemaan yhtäkään vapaata työpaikkaa. Toisaalta, samaan aikaan kuitenkin kannustetaan yksilöitä vahvasti tekemään sitä mitä haluaa, vaikkei se välttämättä olisi aina kannattavaa. Suomessa työttömyyden aika on kuitenkin turvattu niin hyvin, että vaikkei heti valmistuttuaan työpaikkaa löytäisikään, ei maailma tule todellakaan siihen kaatumaan. Ammattitaito on kuitenkin tae hyvälle tulevaisuudelle.

 

Ammatillinen koulutus on nykypäivänä kannattavaa

Me Seinäjoen Ammatillisessa Aikuiskoulutuksessa uskomme ammattitaitoon ja vahvaan osaamiseen. Koulutus on ihmiselle hyvin tärkeä osa elämää, jopa osa identiteettiä, niin nuoruudessa kuin aikuisiälläkin. Mikäli kokee vanhempana tehneensä uravalintansa ja koulutuksensa suhteen joitain virhearviointeja, on nämä ongelmat mahdollista ratkaista toimivasti ja käytännöllisesti. Aikuiskoulutus mahdollistaa uudelle alalle siirtymisen ja ammatillisen taidon varmistamisen.

 

Ihminen tekee elämänsä ensimmäisen suuren valinnan usein peruskoulun loppupuolella. Mihin jatkaa kun tuo tuttu ja turvallinen laitos jää taakse, tuleeko lähteä ennemmin lukioon vai ammattikouluun. Statistiikan mukaan määrällisesti molempiin haetaan yhtä paljon. Ammattikoulu antaa avaimet valmistua normaaleimmin kolmessa vuodessa suoraan ammattiin, ja mahdollistaa saman alan korkea-arvoisemman koulutuksen. Toki myös lukio on tärkeä, sillä useaan ammattiin tarvitsee myös lukiopohjan. Joissain tapauksissa ihmiset kuitenkin hakevat lukion jälkeen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskoulutus on yksi mahdollisuus, mistä kaikkien omiin ammattivalintoihinsa tyytymätön tai uusia tuulia kaipaavan tulisi tutustua. Aikuiskoulutus nimittäin mahdollistaa opiskelut kaikkiin samoihin ammatteihin kuin normaali ammattikoulukin. Kaikkia aloja ei pääse kaikissa koulutuskeskuksissa kuitenkaan opiskelemaan, mutta se omin ala löytyy kuitenkin aina riittävän lähellä, poikkeuksiin kuitenkin laskettaessa esimerkiksi lasinpuhallus, jonka koulutusta harjoitetaan pääsääntöisesti vain Pohjois-Suomessa. Mikäli siis koet tarvitsevasi osaamisen johonkin muuhun ammattiin, tutustu perinpohjaisesti aikuiskoulutukseen. Kyseisen koulutusmuodon tutkinnot ovat usein vain kahteen vuoteen supistettuja, jonka aikana kovalla työllä saa varmasti vahvan ammattiosaamisen omalle alalleen. Tutkinnot ovat usein näyttöpohjaisia.

 

Otetaan esimerkkinä vaikka 31-vuotias Kyllikki, joka on tehnyt elämässään tähän asti vain assistentin töitä, asiakaspalvelua ja konttorissa päivät pitkät yksin nököttämistä. Nyt tilanne on kuitenkin se, että Kyllikki haluaa tehdä elämäntapamuutoksen ja hakeutua itseään enemmän kiinnostavan työn pariin. Tampereella asuva Kyllikki alkaa selvittää mahdollisuuksia opiskeluun, mutta mitään ei tunnu löytyvän. Kyllikki on kuitenkin käynyt lukion ja opiskellut myös ammattikoulussa tuotantosihteerin alaa. Sitten eteen tulee ilmoitus aikuiskoulutuksesta, ja Kyllikin mielenkiinto herää välittömästi. Muutaman puhelun jälkeen selviää että hänellä on täydet mahdollisuudet hake opiskelupaikkaa artesaanilinjalta. Yhteishaku on juuri käynnistynyt ja Kyllikki laittaa oman hakunsa sisään. Hän pääsee ensimmäisen vaiheen läpi vankalla koulutuspohjallaan, ja tulee kutsutuksi haastatteluun. Haastattelun ajankohta on kolmen kuukauden päästä, joten siihen asti joutaa tekemään vielä töitä vanhassa paikassa, mutta valmistella asiat silti mahdollista lähtöään varten. Kuukaudet vilahtava nopeasti ohi ja on jo haastattelun aika. Kyllikki onnistuu vakuuttamaan haastattelijat, ja saa kuukauden päästä kirjeen jossa kerrotaan hänen saaneen opiskelupaikan. Prosessi ei siis käytännössä eroa muista kouluihin hakemisesta millään muulla tavalla, kuin nimellisesti. Aikuiskoulutukseen voi myös hakea suoraan lukiosta, eikä siihen tarvita työkokemusta tai varsinaista ammattiosaamista alan suhteen, sitä vartenhan koulut on.

 

Mikäli et kuitenkaan pääse ensi yrittämällä sisään, älä lannistu. Tarkista mihin muualle vastaavan alan tutkintoja järjestetään, ja että onko kevään lisäksi mahdollisuutta hakea myös syksyllä. Joskus käy jopa niin hyvä tuuri että pääsee kesän jälkeen alkavista täydennyshauista läpi, tai vaikkapa jopa niin että joku peruuttaa opiskelunsa vapauttaen näin paikkansa juuri sille henkilölle joka yrityksestä huolimatta ei päässyt sisään.

 

Työnteko on kuitenkin keskeinen osa ihmisen elämää, joten asiat tulisi hoitaa siten että voi tehdä sitä mistä tykkää ja tulla sillä toimeen. Aikuiskoulutus on loistava mahdollisuus myös hakea muutosta elämäänsä, sillä vaikkei edellistä ammattiaan haluaisi unhoittaa, voi silti mielenkiinnon riittäessä jatkaa opiskeluita ja katsoa riittävätkö rahkeet johonkin muuhun työhön. Ihmisillä joilla on takataskussa useita eri tutkintoja, on myös työmarkkinoilla rutkasti enemmän kysyntää.

Kouluttautumisen tärkeys

Kouluttautumisen tärkeys on tämänpäivän yhteiskunnassamme erittäin tärkeää. Esimerkiksi Seinäjoen Ammatillinen Korkea Koulu (SJAKK) tarjoaa sinulle upeita uramahdollisuuksia, haluamallasi opintolinjalla. Ei ole turhaan kehuttu sitä, että työ tekijäänsä opettaa, mutta sinne töihin pitäisi ensin päästä! Vaikka ensin oli ajatus tästä sellainen, että ei uuden sukupolven työnantajat enään välitä niin paljon koulutuksesta, koska ovat osa modernia yhteiskuntaa. Tämä olettamus alkaa olemaan kohta väärennettyä tietoa, sillä nykypäivänä se nimenomaan on suurin osa, mikä ratkaisee työmarkkinoilla! Sinun nykyään jopa tarvii olla kouluttautunut, jotta voisit löytää itsellesi työpaikan. Lähestulkoon kaikki työnhakijat ovat käyneet toisen asteen koulutuksen, joten mikäli et esimerkiksi ole yläasteen jälkeen itsellesi papereita mistään saanut, voi tämä olla este työnhaullesi.

Kouluttautuminen on todella tärkeää myös itsesi kannalta. Kouluissa sosialistuminen on erittäin tärkeää, sekä hyödyllistä. Saat uusia ystäviä, tapaat uusia ihmisiä, sekä saat päivääsi selkeän rytmin, mikä määrittelee päiväsi. On paljon helpompi nauttia elämästä, kun sinulla on selkeä rytmi siinä. Rytmillä tietysti tarkoitetaan rutiineja, eli sinulla on myös vastuita, päämääriä, sekä velvoitteita. Esimerkiksi ammattiurheilijat ovat nimenneet tämän ongelman erittäin usein, kun heidän ammattilaisuransa on päättynyt. Ammattilaisurheilija elää elämästään n.20-30 vuotta siten, että joku kertoo kokoajan missä pitää olla ja koska. Tällä tarkoitetaan siis esimerkiksi valmentajaa, tai organisaatiota, joka sanelee sinulle säännöt. Pelit, harjoitukset ja kaikki muu urheilujoukkueen toimintaan kuuluvat tapahtumat.

Kun ammattilaisura urheilijalla loppuu, ei hänelle ole enään kukaan kertomassa minne pitää mennä ja koska. Tästä seurauksena voi olla hyvinkin iso kuilu, jota ei valitettavasti ihan heti saa täytettyä. Urheilijoille varsinkin on erittäin tärkeää se, että he saavat koulutustaustansa jotenkin ennen uransa päättymistä. Tietysti uran jälkeenkin on mahdollista opiskella, mutta olisi hyvä kun tämä olisi siellä jo valmiina taustalla. Lukemani tutkimuksen mukaan, esimerkiksi suurin osa NBA pelaajista on varattomia 5 vuoden sisällä uransa loppumisesta! On todella hullua ajatella että näin voi käydä, sillä he kuitenkin tienaavat miljoonia peliurallaan! Asioiden kanssa tarvitseekin olla siis valppaana, nimittäin nämä tapahtuvat erittäin nopeasti, sekä huomaamattomasti.

Kotimaisestakin kiekkoilustakin löytyy yksi valitettava esimerkki, aivan lähimenneisyydestä. Juuri otsikoissa olleen Marko Jantusen peliura on loppunut, mutta mies valitettavasti on ajautunut väärille teille. Hän on saanut useita syytteitä huumausaineiden käyttörikoksista, sekä pahoinpitelyistä. Marko Jantunen tunnettiin peliurallaan Pelicansista, jossa hän oli suorastaan uskomattoman kova mailavirtuoosi. Pelikavereiden kertomuksen mukaan, Jantunen jo peliuransa aikana oli retkahtanut alkoholiin, joten kierre oli välttämätön. Tälläisissa tapauksissa urheilija tarvitsee kipeästi apua, sillä alkoholi/päihdeongelma ei esimerkiksi ole niin yksinkertainen, miltä se saattaisi kuulostaa. Henkilö tarvitsee apua, eikä hän tätä välttämättä tajua edes itse pyytää. Useinhan henkilöt eivät tätä edes halua, vaikka kuinka koittaisit sitä sanoa. Vastaavanlaisissa tapauksissa, pyytäisimme että otat yhteyttä vaikkapa päihdeneuvontaan, kysyäksesi apua asiaasi. Päihdeneuvonnan yhteystiedot löydät täältä: www.paihdeneuvonta.fi

Mikäli sinua kiinnostaa esimerkiksi urheilun jälkeisen elämän kehittäminen suomalaisessa ammattiurheilussa, otathan meihin välittömästi yhteyttä alla oelvaa kommenttikenttää hyväksesi käyttäen. Voit jättää tähän sähköpostiosoitteesi ja me olemme sinuun yhteydessä niin nopeasti kuin mahdollista, luettuamme palautteen. Tässä saattaa päivästä riippuen mennä n. 24-48h.

Mikäli sinulla tulee lisäkysymyksiä, ethän epäröi ottaa suoraan yhteyttä toimistomme palautelokeroon.

Toivotamme sinulle mukavaa alkanutta talvea, sekä rauhallista joulun odotusta!

Lätkää 24/7!

Alkanut SM-liiga, sekä NHL kausi ovat jokaisen lätkäfanin unelma. NHL on vasta pyörähtänyt, kun liigaa onkin kotoisessa Suomessa jo jokunen kierros pelattuna. Talven asetelmat ovat selvät, molemmista liigoista löytyy ennakkosuosikkeja, sekä selkeitä pisteautomaatteja. Käydään tässä hieman läpi molempia sarjoja, jonka jälkeen voit lähteä lyömään vaikka vetoja, tietojesi perusteella!

Aloitetaan Liigasta. Sarjassa ylivoimaisesti suurimman ennakkosuosikin paineita kantaa jälleen Oulun Kärpät. Yskähdellen liikkeelle lähtenyt Kärpät, on näyttänyt heräilemisen merkkejä. Omissa papereissani Kärppien seuraava haastaja tulee Raumalta. Lukon rosteri on tällä hetkellä ehkä tasapainoisin, sekä nimekkäin. Zapolski maalinsuulla on veskari, joka pystyy voittamaan mestaruuksia. Hyökkäysosastoon haettiin taas merkittävää erikoistilanneosaamista, sekä mittavaa kokemusta Ville ”Niämisen” johdolla. Puolustuksessa luutii Kousa & Mikkola, tukevasti kulmakivinä. Ei varmasti ole pahaksi sekään, että Lukolla on todella murhaava ylivoima, johtuen veljistä Gagnon, Vahalahti & Nurmi. Osaamista siis löytyy. Jännä nähdä, kestääkö Lukko paineet, vai murtuuko jälleen. Viimeisimmästä mestaruudesta on Lukolla vierähtänyt sellainen abouttiarallaa 63 vuotta. Kivikylän kansa vaatii onnistumisia.

Liigan peräpäässä on sitten selkeä ykkösnimi. Vaasan Sport. Sport nousi kabinettipäätöksellä liigaan, oltuaan vasta viime keväänä viides, mestiksen sarjataulukossa. Sport onkin vasta 2 ottelua onnistunut tällä kaudella voittamaan, ja pisteautomaatin rooli on päivänselvä asia vaasalaisille. Kuparisaaren hornankattila, sekä fanaattiset Red Army kannattajat ovat ainoa valonpilkku Sportille tällä kaudella. Ensi kaudeksi tulee jälleen uusi pisteautomaatti, nimittäin KooKoo. Joka siis oikeutetusti nousee liigaan, voitettuaan mestiksen mestaruuden viime vuonna.

Hypätään sitten NHL:n pariin. Kausi on vasta alkanut, mutta on jännä seurata esimerkiksi suomalaisia onnistujia. Selkeästi kovimmilla paineilla tähän kauteen lähtee Mikael Granlund & Alexander Barkov. Granlundilla on se etu, että heidän joukkueensa on oikeasti hyvä, sekä fiksusti rakennettu. Floridan kausi on lähtenyt käyntiin odotetunlaisesti, sillä organisaation johtamiskyvyt eivät ole kovinkaan hyvällä mallilla. Jääkiekko ei myöskään Floridassa näytä kiinnostavan, siitä kertoo edellinen kotipeli, jossa yleisöä oli paikalla vaivaiset 7000. Otetaan vertailun vuoksi esimerkiksi Washington Capitals, jonka kotiareena on myyty loppuun, jokaikisessä pelissä, useamman kauden ajan.

NHL:ssä suurimpia ennakkosuosikin paineita puolestaan kantaa Los Angeles Kings (Mestari 2013-2014) sekä Chicago Blackhawks. Kingsien joukkue ei muuttunut käytännössä mihinkään viime kaudesta, jolloin joukkue päätti keväänsä siis mestaruuteen. Chicagon joukkuekaan ei hirveästi muutoksia ole kokenut, ja joukkueen runko onkin erinomainen. Chicagossa mielenkiintoinen nimi on myöskin porissa 2013 mestaruuden voittanut Antti Raanta. Raanta on nyt Crawfordin kakkosmaalivahtina, joten vastuuta on siinä n. 20-30 pelin verran odotettavissa. Antti Raanta on NHL:Ssä selkeä suomalainen ykkösvahti, kunhan Crawford siirtyy muihin kuvioihin. NHL:ssä perää pitää tälläkin kaudella Buffalo Sabres. Buffalolla on ns. re-build menossa, jossa joukkuetta rakennetaan pelkästään tulevaisuutta silmällä pitäen. Nyt jos koskaan GM:ltä vaaditaan malttia, sillä Buffalon tulee kohta päättää täysin, mitä se haluaa tehdä. Nimittäin jos Sabres lähtee nyt rimpuilemaan, voi tulevaisuuden haaveet kärsiä huonojen treidien osalta. Itse henkilökohtaisesti antaisin tämän kauden lipua ohitse, koska tuolla materiaalilla ei vain yksinkertaisesti voi pärjätä.

Itse olen löytänyt tukuttain hyviä vetomestoja, minne lyödä kausibetsini. Voin suoraan tässä todeta, että olen lyönyt mestariksi Kingsiä jälleen tällä kaudella! Löysin omat suosikkipaikkani sivuston casino-ohje.com kautta. Heillä on laajat esittelyt jokaisesti ”bookmakerista”, joten et varmasti pääse erehtymään.

Toivotamme sinulle mukavaa jääkiekkokautta 2014-2015!

Lomalla viimeinkin

Nyt alkoi loma! On mahtava tunne ja olen energiaa ja iloa täynnä. Sain myös yllätysvieraan, kun Tanja tuli minun luokseni kylään. Tuossa tovi ajateltiin että mitä sitä pitäisi sitten tehdä tänään, ennen kuin Tanja keksi aivan mahtavan idean, käydään Redbetnetticasinolla pelailemassa vähän netticasino pelejä. Olin varma siitä, että tällä kertaa tulemme voittamaan, oli vain sellainen hyvä fiilis. Siinä mietittiin pitkään että mitä pelejä pitäisi pelata. Tällä kertaa päädyimme pöytäpeleihin. Casinopelit joita pelasimme oli Baccarat ja Ruletti. Päätimme kokeilla, miten hyvin onnemme kantaisi meitä eteenpäin ja jos onnenumeroihimme osuisi. Eipä osunut kauheasti, otimme pienen kolauksen pelikassaan. Netticasino pelit jatkuivat BlackJack pelissä, joka on todella hauska peli. BlackJack pelit menivätkin paremmin, ja onnistuimme voittamaan yhteensä 100 €! Tällä kertaa meillä ei ollut talletusbonus etua tai muita reloadbonuksia. Redbetnetticasinoltakotiutus tehtiin ja rahat saamme parin päivän päästä. Nyt päätimme että käymme Tanjan kanssa vähän juhlimassa voittojamme. On ollut todella hyvä fiilis heti ensimmäisestä loma sekunnista lähtien. Tämä on ihmisen parasta aikaa, kun tekee lujaa töitä vuoden ja saa palkinnoksi olla muutaman viikon lomalla. Se on mahtava fiilis. Sen tietää kaikki jotka tekevät hartaasti töitä koko vuoden. Monesti loma kelit voivat olla todella huonoja mutta tänään ainakin paistaa aurinko. Loppujen lopuksi sillä ei ole mitään merkitystä sataako vai paistaako aurinko, pääasia on että saa nyt vähän hermoja lepuutella ja ottaa iisisti. Tämä tulee tekemään minulle todella hyvää, sen tiedän. Olen myös miettinyt ulkomaan matkaa ensi viikolle. Saa nähdä, miten loma suunnitelmien kanssa viimein käy.

Kaljottelu rannalla

Oli mukava päivä eilen. Kävimme kaveri porukalla sivassa ostamassa vähän lihapullia, makkaraa ja olutta. Suuntasimme sen jälkeen rannalle. Oli todella mukavaa. Lähdimme jo aikasin aamulla ja hauskaa oli koko päivän osalta. Teimme myös pienen tulen kun kävimme grilli katoksessa vähän grillaamassa eväitä. Muuten pelasimmekin rantalentopalloa ja jalkapalloa hiekkarannalla. Tanjalla oli mukana myös mokkula ja miniläppäri. Tanja avasi Redbetnetticasino sivuston ja siitä lähti sitten kolikkopelit käyntiin. Pelasimme heidän MegaFortune peliä ja myös Jackandthebeanstalkvideoautomaattia. Hauskaa oli ja porukalla pistimme pari kymppiä sisään kun olimme aloittamassa. Tanja löysi meille myös mahtavan ensitalletusbonuksen joka irtoi mukaan. Kyseessä oli 100 % ensitalletusbonus aina 200 € asti. Lunasta sama casinobonus klikkaamalla linkkiä. Tämä casinobonus tuntui juuri siltä oikealta, joten nappasimme sen ja lähdimme netticasino maailman peleihin! Siellä sitten MegaFortune pelissä pääsimme pari kertaa bonuspeliin ja voitimme myös scatter shampanjan pullojen avulla vähän ilmaiskierroksia. Nämä eivät kantaneet hedelmää, joten vaihdoimme peliä Jackandthebeanstalk peliin. Hauskaa oli siinäkin pelissä. Harmi vaan että emme voittaneet siinä pelissä juuri mitään. Talletusbonus ja talletus hävittiin ja siinä suljettiin sitten kolikkopelit, videoautomaattipelit ja netticasino maailma. Ilta jatkui ruoka paussilla, söimme ja juttelimme siinä jonkun aikaa. Paussin jälkeen kävimme vielä pelailemassa vähän rantalentopalloa ja siinä se ilta sitten menikin. Kun kaljat oli juotu, veimme ne viereiseen roskakoriin ja sieltä matka jatkui kohti kapakkaa. Kapakkaan mentyä, huomasin että lompakkoni oli hävinnyt. Onneksi lompakko oli kuitenkin Tanjalla hallussa, sillä eihän minulla ollut taskuja minun uima housuissa. Ilta oli kaiken kaikkiaan todella mukava ja mahtava!

On kapakka mun kotini

On kapakka mun kotini

Lalalala! Mä kerran yhtä tyttö rakastin ja pälä pälä, mahtava kappale kuitenkin. Esittäjänä toimii Irwin Goodman ja kappaleen nimi on siis on kapakka mun kotini. Saa nähdä, milloin Suomessa nähtäisiin seuraava Irwin Goodmania muistuttava artisti. Monet huippu artistit Suomessa ovat jo menehtyneet. Tämä on hyvin surullinen asia. Myös musiikki on siinä samalla sitten vaihtunut. Tänä päivänä ei enään kuunnella Rauli Badding Somerjokea ja hänen Paratiisi kappaletta, vaan tänä päivänä kuuluu radiostakin vain näitä jumputi jumputi kappaleita. Tämä on minusta todella harmillista. Itse rakastan kaikenlaista musiikkia, mutta ennen kaikkea ylistän näitä vanhoja artisteja. Oli mahtavaa aina kuunnella näitä Irwinin ja muiden mahtavien kappaleita silloin ennen vanhaan. Tänä päivänä on kuitenkin vielä muutama legenda onneksi vielä jäljellä. Toinen asia jota ylistän on nämä suomalaiset uhkapelaajat. He ovat niin taitavia ja hyviä pelaamaan pokeria, että he tienaavat elantonsa aina sillä tavalla. Itse haluaisin olla casino ammattilainen tai varsinainen casino harja. Casino bonukset ovat aina olleet tärkeässä roolissa. Casino bonus ja sitten oikein huippu ilmaispyöräytykset mukaan ja ei muuta kuin menoksi. Pelisivustot ja netticasinot saavat kyytiä kun meikäläinen menee harjaamaan Hall of Gods peliä! Myös Mega Fortune on varteen otettava jackpot peli vaihtoehto. Mutta jatketaan vielä vähän musiikin parissa. Niistä legendoista vielä niin muistan Pate Mustajärven kun itse asuin Tampereella. Siellä Paten näki usein, silloin vielä Patelle kalja ja viina maistui. Tänä päivänä Pate on kuitenkin lähes tulkoon raitis. En tiedä polttaako Pate Mustajärvi edes tupakkaa enään. Mutta se on myös näkynyt live keikoilla, hänellä on paljon parempi energia ja fiilis taso tänä päivänä!

Taas mennään kuin kunkut

Klamydia orkesteri esitti taannoin mahtavan kappaleen nimeltä Mä elän vieläkin. Siinä lauleskellaan seuraavasti; “Taas mennään niin kuin kunkut, vedetään lonkut ja vedetään punkut. Mä näytän teille perseeni kankut, mä elän vieläkin vitun runkut!”. Tämä kappale sopii minulle mielestäni aika hyvin. Paitsi että lonkkujen ja punkkujen sijaan pitäisi olla bisset ja vodkat niin puhuttaisiin tässä kappaleessa aivan omasta elämästäni! Juuri näin! Hyvä orkesterihan se on kaikin puolin! Muistan vielä pikku poikana kun kuuntelin heidän ensimmäistä albumia. Oli kova teos, varsinainen taide teos musiikki alalla. Joka tapauksessa niin halusin vielä tietysti painottaa sitä, että nyt heidän musiikki on tietysti vielä parempaa ja kappaleet entistä laadukkaampia. Kappaleet kuten Cliffhanger ja kuntoklubi ovat kuitenkin täyttä kultaa. Niitä ei voi päihittää mitkään uudet biisit.

Jatketaan vielä tolla pelaamiseen liittyvällä aiheella. Netticasino MrGreen on kyllä jollain ihmeellisellä tavalla onnistunut jakamaan minulle mahtavia voittoja video kolikkopeli laitteissa! Tänäänkin tuli voitettua sellaiset 100 € vaikka en pelannutkaan 10 minuuttia enempää. Netticasino ComeOn ja hurjat casino bonus edut pitävät paikkansa. Tänään sain casino-bonukset.com sivuston kautta casino bonus edun ja ilmaispyöräytyksiä! Olin hyvin iloinen. Menin heti lunastamaan casino bonukset käyttööni ja pelaamaan ilmaispyöräytyksiä. Kun valitsen netticasino pelisivustot ja casino bonukset jotka aion käyttöön, katson aina casino bonus arviot sivustolta casino-bonukset.com sivustolta. Kannattaa, sillä casino bonukset jotka saat heiltä ovat todella hyviä. Myös netticasino sivustot joita casino-bonukset.com tarjoaa, ovat taatusti turvallisia ja casino bonukset ja ilmaispyöräytykset mitä mahtavimpia. Kannattaa muistaa, että casino bonukset ovat aina bonus etuja, eikä niitä tarvitse maksaa takaisin, sama pätee ilmaispyöräytyksiä.