Ammattikoulu takaa osaamisen

Ammattikoulun tutkintolinjaa miettiessä kannattaa ottaa huomioon omat kykynsä. Tällä ei tarkoiteta sitä että pitäisi etukäteen tietää mitä haluaa elämällään tehdä, vaan sitä, että kannattaa huomioida osaamisensa joillain aloilla. Jos on esimerkiksi ollut kesätöissä jossain putkifirmassa ja pientä kokemusta jo alalta on, ja se tuntuu hyvältä vaihtoehdolta, kannattaa miettiä onko se silloin se oman koulutuksen suunta. Tai jos pitää valokuvaamisesta ja kuvien muokkauksesta ja on niitä vapaa-ajallaan aikaisemminkin harjoitellut, olisiko silloin kenties jokin media-alan tutkinto, kuten vaikka audiovisuaalisen viestinnän linja juuri se omaa olemusta lähinnä oleva. Toki ammattikoulutuksen ja tutkintolinjojen suhteen tehdään valintoja. Ihmiset eivät välttämättä ota etukäteen selvää opiskelumahdollisuuksista, vaan hakevat päätä pahkaa johonkin mikä tuntuu sillä hetkellä luontevalta tai tutulta. Joskus myös lukion katsotaan olevan ikään kuin kolmen vuoden aikalisä, jonka aikana saa viimeistään päätettyä mille alalle tahtoo suuntautua, mutta se onko se sitten taas fiksua, on eri asia. Lukio on siis fiksu valinta, mutta sen käyttäminen miettimiseen ei aina välttämättä olekaan. Jos kuitenkin tietää jo peruskoulussa mihin ammattiin haluaa opiskella ja mitä haluaa elämässään tehdä, tulee ottaa selvää siitä, että missä päin Suomea sijaitsee koulutuskeskuksia joissa tätä kyseistä alaa on mahdollista opiskella. Suurimpia ja väkivoittoisempia niin sanottuja ”peruslinjoja” voi opiskella melkeinpä missä vaan, missä ammattikoulutuskeskus sijaitsee, kuten esimerkiksi talonrakentaja, putkimies, sähkömies, kokki, merkonomi ynnä muut vastaavat, ymmärrätte kyllä mitä tarkoitan. Omintakeisimpiin ammatteihin haettaessa koulutuspaikkoja ei ole määrällisesti niin paljoa kuin noita ”normaaleimpia” koulutuspaikkoja, mutta niitäkin on maahamme ripoteltu fiksujen välimatkojen päähän. Jotkin koulutuskeskukset ovat kuitenkin kauempana kuin toiset, ja silloin täytyy harkita onko valmis poistumaan pariksi vuodeksi omista oloistaan ja lähteä kouluttautumaan kauemmaksi. Opiskelupaikkaa hakiessa ja valitessa elämä on kuitenkin jo hyvin pitkälti omissa käsissä, joten melkeinpä mikä vaan päätös on mahdollinen.

 

Mikäli myöhemmässä elämänvaiheessa ilmenee että on joskus tehnyt väärän valinnan ammatin suhteen, voi tietysti aina hakea aikuiskoulutukseen. Tällöin aikaisemmin opitusta ammatista on hyötyä huimasti, ja kun tietää työelämän normit, onkin paljon helpompi miettiä mahdollista tulevaa ammattia uudestaan. Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet ovat hivenen rajatummat, mutta ei niin pahasti etteikö sitä omaa alaa jokainen löytäisi. Aikuiskoulutuksen hyviä puolia onkin juuri se, että ihmiset ovat jo nähneet elämää eivätkä automaattisesti ota hyppyä tuntemattomaan. Tällöin tunnetaan työyhteisöjen kuviot ja parhaimmillaan jopa tarpeet, ja aikuiskoulutuksen voi käydä useimmiten myös työn ohella, eli samaan aikaan voi työskennellä sekä kartuttaa ammattitaitoaan jonkun toisen ammatin suhteen.

 

Nykyajan yksi suurimpia kysymyksiä on yrittäjyys. Yrittäjyyteen kannustetaan mutta se on samaan aikaan hyvin hankalaa ja ennen kaikkea riskialtista. Jotkin tutkintolinjat ovatkin keskittyneet hyvin vahvasti yrittäjyyteen, ja eri koulutustahoilla on myös olemassa yrittäjyyteen syventäviä tutkintoja ja opintoja. Tällaisia yrittäjyyteen tähtääviä tutkintoja ovat päällimmäisenä esimerkiksi parturi-kampaajan sekä suurin osa media-alan tutkinnoista, jolloin oman yrityksen perustaminen on käytännönläheistä ja joissain äärimmäisissä tapauksissa oman yrityksen perustaminen on jopa tarpeellista. Nykypäivänä ammattien moni osaaminen on etu. Kun opiskelupaikkoja käy läpi, ei ole varmaa tuleeko tulevaisuudessa kyseisellä alalla olemaan yhtäkään vapaata työpaikkaa. Toisaalta, samaan aikaan kuitenkin kannustetaan yksilöitä vahvasti tekemään sitä mitä haluaa, vaikkei se välttämättä olisi aina kannattavaa. Suomessa työttömyyden aika on kuitenkin turvattu niin hyvin, että vaikkei heti valmistuttuaan työpaikkaa löytäisikään, ei maailma tule todellakaan siihen kaatumaan. Ammattitaito on kuitenkin tae hyvälle tulevaisuudelle.

 

Ammatillinen koulutus on nykypäivänä kannattavaa

Me Seinäjoen Ammatillisessa Aikuiskoulutuksessa uskomme ammattitaitoon ja vahvaan osaamiseen. Koulutus on ihmiselle hyvin tärkeä osa elämää, jopa osa identiteettiä, niin nuoruudessa kuin aikuisiälläkin. Mikäli kokee vanhempana tehneensä uravalintansa ja koulutuksensa suhteen joitain virhearviointeja, on nämä ongelmat mahdollista ratkaista toimivasti ja käytännöllisesti. Aikuiskoulutus mahdollistaa uudelle alalle siirtymisen ja ammatillisen taidon varmistamisen.

 

Ihminen tekee elämänsä ensimmäisen suuren valinnan usein peruskoulun loppupuolella. Mihin jatkaa kun tuo tuttu ja turvallinen laitos jää taakse, tuleeko lähteä ennemmin lukioon vai ammattikouluun. Statistiikan mukaan määrällisesti molempiin haetaan yhtä paljon. Ammattikoulu antaa avaimet valmistua normaaleimmin kolmessa vuodessa suoraan ammattiin, ja mahdollistaa saman alan korkea-arvoisemman koulutuksen. Toki myös lukio on tärkeä, sillä useaan ammattiin tarvitsee myös lukiopohjan. Joissain tapauksissa ihmiset kuitenkin hakevat lukion jälkeen toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Aikuiskoulutus on yksi mahdollisuus, mistä kaikkien omiin ammattivalintoihinsa tyytymätön tai uusia tuulia kaipaavan tulisi tutustua. Aikuiskoulutus nimittäin mahdollistaa opiskelut kaikkiin samoihin ammatteihin kuin normaali ammattikoulukin. Kaikkia aloja ei pääse kaikissa koulutuskeskuksissa kuitenkaan opiskelemaan, mutta se omin ala löytyy kuitenkin aina riittävän lähellä, poikkeuksiin kuitenkin laskettaessa esimerkiksi lasinpuhallus, jonka koulutusta harjoitetaan pääsääntöisesti vain Pohjois-Suomessa. Mikäli siis koet tarvitsevasi osaamisen johonkin muuhun ammattiin, tutustu perinpohjaisesti aikuiskoulutukseen. Kyseisen koulutusmuodon tutkinnot ovat usein vain kahteen vuoteen supistettuja, jonka aikana kovalla työllä saa varmasti vahvan ammattiosaamisen omalle alalleen. Tutkinnot ovat usein näyttöpohjaisia.

 

Otetaan esimerkkinä vaikka 31-vuotias Kyllikki, joka on tehnyt elämässään tähän asti vain assistentin töitä, asiakaspalvelua ja konttorissa päivät pitkät yksin nököttämistä. Nyt tilanne on kuitenkin se, että Kyllikki haluaa tehdä elämäntapamuutoksen ja hakeutua itseään enemmän kiinnostavan työn pariin. Tampereella asuva Kyllikki alkaa selvittää mahdollisuuksia opiskeluun, mutta mitään ei tunnu löytyvän. Kyllikki on kuitenkin käynyt lukion ja opiskellut myös ammattikoulussa tuotantosihteerin alaa. Sitten eteen tulee ilmoitus aikuiskoulutuksesta, ja Kyllikin mielenkiinto herää välittömästi. Muutaman puhelun jälkeen selviää että hänellä on täydet mahdollisuudet hake opiskelupaikkaa artesaanilinjalta. Yhteishaku on juuri käynnistynyt ja Kyllikki laittaa oman hakunsa sisään. Hän pääsee ensimmäisen vaiheen läpi vankalla koulutuspohjallaan, ja tulee kutsutuksi haastatteluun. Haastattelun ajankohta on kolmen kuukauden päästä, joten siihen asti joutaa tekemään vielä töitä vanhassa paikassa, mutta valmistella asiat silti mahdollista lähtöään varten. Kuukaudet vilahtava nopeasti ohi ja on jo haastattelun aika. Kyllikki onnistuu vakuuttamaan haastattelijat, ja saa kuukauden päästä kirjeen jossa kerrotaan hänen saaneen opiskelupaikan. Prosessi ei siis käytännössä eroa muista kouluihin hakemisesta millään muulla tavalla, kuin nimellisesti. Aikuiskoulutukseen voi myös hakea suoraan lukiosta, eikä siihen tarvita työkokemusta tai varsinaista ammattiosaamista alan suhteen, sitä vartenhan koulut on.

 

Mikäli et kuitenkaan pääse ensi yrittämällä sisään, älä lannistu. Tarkista mihin muualle vastaavan alan tutkintoja järjestetään, ja että onko kevään lisäksi mahdollisuutta hakea myös syksyllä. Joskus käy jopa niin hyvä tuuri että pääsee kesän jälkeen alkavista täydennyshauista läpi, tai vaikkapa jopa niin että joku peruuttaa opiskelunsa vapauttaen näin paikkansa juuri sille henkilölle joka yrityksestä huolimatta ei päässyt sisään.

 

Työnteko on kuitenkin keskeinen osa ihmisen elämää, joten asiat tulisi hoitaa siten että voi tehdä sitä mistä tykkää ja tulla sillä toimeen. Aikuiskoulutus on loistava mahdollisuus myös hakea muutosta elämäänsä, sillä vaikkei edellistä ammattiaan haluaisi unhoittaa, voi silti mielenkiinnon riittäessä jatkaa opiskeluita ja katsoa riittävätkö rahkeet johonkin muuhun työhön. Ihmisillä joilla on takataskussa useita eri tutkintoja, on myös työmarkkinoilla rutkasti enemmän kysyntää.