Media-assistentti

Oletko koskaan haaveillut opiskelevasi ammattikoulussa audiovisuaalista viestintää? Jos olet, kannattaa pysyä kuulolla!

media-assistentti

Media-assistentti (120 ov) on toisen asteen tutkintonimike. Tutkinto pyrkii antamaan riittävät perustaidot viestintäalan avustavissa tehtävissä työskentelemiseksi. Audiovisuaalisen viestinnän osa-alueiksi lasketaan muun muassa valokuvaus, elokuva, graafinen suunnittelu, video-, radio- ja tv-työskentely, multimediatuotanto, teatteri- ja esitystekniikka ja www-suunnittelu. Suuntautumisalat vaihtelevat eri oppilaitoksittain, useiden oppilaitosten tarjoessa mahdollisuutta valita suuntautumisalansa opintojen edetessä.
Assistentti tarkoittaa apulaista ja media välinettä. Media-assistentti on tehtäväkuvaltaan av-välineapulainen. Media-assistentin nimike syntyi toiseen asteen ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä vuonna 2001. Vaikka tutkintoon kuuluukin media-alan eri osa-alueet, media-assistentti ei kuitenkaan ole alan ammattilainen. Noin kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen media-assistentti voi suorittaa oman alansa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Media-assistentin tutkintonimike sekoitetaan usein kuitenkin medianomin tutkintoon, joka vastaa alempaa ammattikorkeakoulutusta. Ammattitutkintojen lisäksi ammattikorkeakouluissa suoritettava medianomin tutkinto on luonteva tapa syventää asiantuntemustaan. Eri tiede- ja taideyliopistojen viestinnän ja taiteen linjat tarjoavat sopivaa jatkokoulutusta media-assistenteille, jotka haluavat opiskella toiseen asteen tutkintoa pidemmälle.

Lähde opiskelemaan matkailualaa

Jos rakastat matkustamista ja olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, matkailuala on juuri oikea vaihtoehto. Matkailualassa erilaisia työllistymisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi matkatoimisto– , liikenne– , majoitus – ja ravitsemuspalvelut. Koulutus on mahdollista suorittaa toisella asteella ja ammattikorkeakoulu – sekä yliopistotasoilla. Matkailualalla asiakaspalvelu on ykkösasemassa, ja se onkin hyvin arvostettu taito tämän kyseisen alan työntekijöissä. Kielitaito matkustaessa on myös prioriteetti, sekä tuntemus erilaisiin kulttuureihin on pelkkää plussaa.

matkaopas

Matkailuala on kasvanut viimeisten vuosikymmenien aikana räjähdysmäisesti, ja se onkin yksi nopeiten kasvava elinkeino. Tämän vuoksi uusia työntekijöitä tarvitaan jatkuvasti. Matkailuala tarjoaa työpaikan noin 130 000 suomalaiselle ja tämä on kasvamassa ihmisten panostaessa vapaa-aikaansa yhä enemmän ja enemmän. Matkailualojen palkat vaihtelevat selkeästi työtehtävien, työkokemuksen sekä koulutustason mukaan. Keskipalkat viime vuosina ovat olleet esimerkiksi matkatoimisto alalla 1900 eurosta 2600 euroon riippuen työtehtävien vaatimustasosta. Erilaisia matkailualan ammatteja ovat muun muassa matkailuvirkailijha, restonomi, matkaopas, markkinointipäällikkö, hotellivirkailija, tapahtuma-suunnittelija, vastaanottovirkailija sekä hiihtokeskustyöntekijä.

Matkailualaa pääsee opiskelemaan toisen asteen koulutuksissa. Koulutuksen voi suorittaa ammattioppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Tämän tutkinnon suorittaneista valmistuu matkailupalvelujen tuottajia ja matkailuvirkailijoita, jotka tekevät töitä matkatoimistoissa, matkailukeskuksissa, ohjelmapalveluyrityksissä tai yrittäjinä. Koulutuksen laajuus on 120 opintoviikkoa, ja tutkinnon suorittamiseen menee aikaa noin 2-3 vuotta. Perustutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona tai oppisopimuskoulutuksena. Matkailualaa pääsee opiskelemaan esimerkiksi Mikkelissä, Vaasassa, Oulussa, Vantaalla sekä myös Lapissa saakka.

Monet saattavat luulla, että matkailualan työntekijät, kuten matkaoppaat ovat ns ’’kikattelevia nuoria tyttöjä’’, jotka lähtevät ulkomaille pitämään hauskaa. Hauskanpitäminen kuuluu tietenkin asiaan, mutta todellisuudessa tämä ala on paljon muutakin. On muistettava, että matkaopas on aina töissä, ja asiakas on lomalla. Matkailuala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä. Työ on välillä haastavaa, mutta myös hyvin palkitsevaa. Työnkuvaan kuuluu vinkkituokioiden pitämistä, hotellikäyntejä, ongelmanratkaisua ja juttelua vieraiden kanssa. Monille matkaoppaille työn parhaimpana puolena on se, että se kasvattaa ihmisenä sekä rikastuttaa uskomattomilla kokemuksilla. Matkaoppaana pääsee matkustamaan ympäri maailmaa, tutustumaan uusiin ihmisiin ja viettämään elämäänsä tutkimusmatkailijana. Matkailuala sopii juuri sellaisille henkilöille, jotka haluavat matkustella, tavata ihmisiä ja rikastuttaa kokemuksiaan erilaisilla kulttuureilla.