Ammattikoulu takaa osaamisen

Ammattikoulun tutkintolinjaa miettiessä kannattaa ottaa huomioon omat kykynsä. Tällä ei tarkoiteta sitä että pitäisi etukäteen tietää mitä haluaa elämällään tehdä, vaan sitä, että kannattaa huomioida osaamisensa joillain aloilla. Jos on esimerkiksi ollut kesätöissä jossain putkifirmassa ja pientä kokemusta jo alalta on, ja se tuntuu hyvältä vaihtoehdolta, kannattaa miettiä onko se silloin se oman koulutuksen suunta. Tai jos pitää valokuvaamisesta ja kuvien muokkauksesta ja on niitä vapaa-ajallaan aikaisemminkin harjoitellut, olisiko silloin kenties jokin media-alan tutkinto, kuten vaikka audiovisuaalisen viestinnän linja juuri se omaa olemusta lähinnä oleva. Toki ammattikoulutuksen ja tutkintolinjojen suhteen tehdään valintoja. Ihmiset eivät välttämättä ota etukäteen selvää opiskelumahdollisuuksista, vaan hakevat päätä pahkaa johonkin mikä tuntuu sillä hetkellä luontevalta tai tutulta. Joskus myös lukion katsotaan olevan ikään kuin kolmen vuoden aikalisä, jonka aikana saa viimeistään päätettyä mille alalle tahtoo suuntautua, mutta se onko se sitten taas fiksua, on eri asia. Lukio on siis fiksu valinta, mutta sen käyttäminen miettimiseen ei aina välttämättä olekaan. Jos kuitenkin tietää jo peruskoulussa mihin ammattiin haluaa opiskella ja mitä haluaa elämässään tehdä, tulee ottaa selvää siitä, että missä päin Suomea sijaitsee koulutuskeskuksia joissa tätä kyseistä alaa on mahdollista opiskella. Suurimpia ja väkivoittoisempia niin sanottuja ”peruslinjoja” voi opiskella melkeinpä missä vaan, missä ammattikoulutuskeskus sijaitsee, kuten esimerkiksi talonrakentaja, putkimies, sähkömies, kokki, merkonomi ynnä muut vastaavat, ymmärrätte kyllä mitä tarkoitan. Omintakeisimpiin ammatteihin haettaessa koulutuspaikkoja ei ole määrällisesti niin paljoa kuin noita ”normaaleimpia” koulutuspaikkoja, mutta niitäkin on maahamme ripoteltu fiksujen välimatkojen päähän. Jotkin koulutuskeskukset ovat kuitenkin kauempana kuin toiset, ja silloin täytyy harkita onko valmis poistumaan pariksi vuodeksi omista oloistaan ja lähteä kouluttautumaan kauemmaksi. Opiskelupaikkaa hakiessa ja valitessa elämä on kuitenkin jo hyvin pitkälti omissa käsissä, joten melkeinpä mikä vaan päätös on mahdollinen.

 

Mikäli myöhemmässä elämänvaiheessa ilmenee että on joskus tehnyt väärän valinnan ammatin suhteen, voi tietysti aina hakea aikuiskoulutukseen. Tällöin aikaisemmin opitusta ammatista on hyötyä huimasti, ja kun tietää työelämän normit, onkin paljon helpompi miettiä mahdollista tulevaa ammattia uudestaan. Aikuiskoulutuksen mahdollisuudet ovat hivenen rajatummat, mutta ei niin pahasti etteikö sitä omaa alaa jokainen löytäisi. Aikuiskoulutuksen hyviä puolia onkin juuri se, että ihmiset ovat jo nähneet elämää eivätkä automaattisesti ota hyppyä tuntemattomaan. Tällöin tunnetaan työyhteisöjen kuviot ja parhaimmillaan jopa tarpeet, ja aikuiskoulutuksen voi käydä useimmiten myös työn ohella, eli samaan aikaan voi työskennellä sekä kartuttaa ammattitaitoaan jonkun toisen ammatin suhteen.

 

Nykyajan yksi suurimpia kysymyksiä on yrittäjyys. Yrittäjyyteen kannustetaan mutta se on samaan aikaan hyvin hankalaa ja ennen kaikkea riskialtista. Jotkin tutkintolinjat ovatkin keskittyneet hyvin vahvasti yrittäjyyteen, ja eri koulutustahoilla on myös olemassa yrittäjyyteen syventäviä tutkintoja ja opintoja. Tällaisia yrittäjyyteen tähtääviä tutkintoja ovat päällimmäisenä esimerkiksi parturi-kampaajan sekä suurin osa media-alan tutkinnoista, jolloin oman yrityksen perustaminen on käytännönläheistä ja joissain äärimmäisissä tapauksissa oman yrityksen perustaminen on jopa tarpeellista. Nykypäivänä ammattien moni osaaminen on etu. Kun opiskelupaikkoja käy läpi, ei ole varmaa tuleeko tulevaisuudessa kyseisellä alalla olemaan yhtäkään vapaata työpaikkaa. Toisaalta, samaan aikaan kuitenkin kannustetaan yksilöitä vahvasti tekemään sitä mitä haluaa, vaikkei se välttämättä olisi aina kannattavaa. Suomessa työttömyyden aika on kuitenkin turvattu niin hyvin, että vaikkei heti valmistuttuaan työpaikkaa löytäisikään, ei maailma tule todellakaan siihen kaatumaan. Ammattitaito on kuitenkin tae hyvälle tulevaisuudelle.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *