Lähihoitaja

Lähihoitajien koulutus on alkanut vuonna 1993 toisen asteen oppilaitoksissa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tarjotaan monissa eri oppilaitoksissa, joissa suuntautumisvaihtoehdot vaihtelet paikkakunnittain sekä oppilaitoksittain. Lähihoitajakoulutus kestää 2 -3 vuotta riippuen henkilön aiemmista koulutus- tai työkokemuksesta. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oman työn ohessa.

lähihoitaja

Lähihoitajien ala on hyvin naisvaltainen, johtuen osin historiasta, jolloin vain naiset työskentelivät hoitajina. Tosin nykyään myös miehiä hakeutuu lähihoitajakoulutukseen aiempaa enemmän. Noin 70 % lähihoitajista työskentelee kuntien palveluksessa ja loput yksityissektorilla. Lähihoitajien työllisyysnäkymät ovat erinomaiset, sillä lähihoitajista on ajottain jopa pulaa, varsinkin väestörakenteen vanhenemisen vuoksi.

Lähihoitajan koulutuksessa voi suuntautua erityisosaamisaloihin. Erikoistuminen tapahtuu yleensä perusopintojen jälkeen, jotka ovat kaikille samat. Suuntautumisaloja ovat muun muassa:

  • ensihoito
  • jalkojenhoito
  • kuntoutus
  • lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • sairaanhoito ja huolenpito
  • suun terveydenhoito
  • vammaistyö
  • vanhustyö
  • asiakaspalvelu ja tietohallinta

Lähihoitajat voivat työskennellä muun muassa päiväkodeissa, kotihoidossa, sairaalassa, vanhainkodeissa, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköissä sekä vammaisten palvelukeskuksissa. Lähihoitaja voi työskennellä myös yrittäjänä.

Lähihoitaja voi työskennellä joko työryhmässä tai itsenäisesti riippuen työtehtävistä. Usein lähihoitaja kuitenkin työskentelee tiiviissä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa kuten lääkäreiden, sairaanhoitajien sekä sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Lähihoitajan työ on hyvin ihmisläheistä, joten hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat pääosassa. Tämän lisäksi henkilön tulee jonkin verran sietää painetta, sillä työ voi olla ajoittain kiireellistä. Kiireenkin keskellä tulee säilyttää myötäelämisen taito.

Koska lähihoitaja on lähimpänä potilasta, tulee hänen osata kuunnella potilasta sekä keskustella heidän kanssaan. Työ on vastuullista, sillä mahdolliset virheet voivat olla kohtalokkaita. Työ voi olla ajoittain myös fyysisesti raskasta, sillä usein työssä joutuu kävelemään paljon. Tämän lisäksi potilaita nostetaan sekä käännetään, joten hyvä fyysinen peruskunto on tärkeää.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *