media-assistentti

Media-assistentti

Oletko koskaan haaveillut opiskelevasi ammattikoulussa audiovisuaalista viestintää? Jos olet, kannattaa pysyä kuulolla!

media-assistentti

Media-assistentti (120 ov) on toisen asteen tutkintonimike. Tutkinto pyrkii antamaan riittävät perustaidot viestintäalan avustavissa tehtävissä työskentelemiseksi. Audiovisuaalisen viestinnän osa-alueiksi lasketaan muun muassa valokuvaus, elokuva, graafinen suunnittelu, video-, radio- ja tv-työskentely, multimediatuotanto, teatteri- ja esitystekniikka ja www-suunnittelu. Suuntautumisalat vaihtelevat eri oppilaitoksittain, useiden oppilaitosten tarjoessa mahdollisuutta valita suuntautumisalansa opintojen edetessä.
Assistentti tarkoittaa apulaista ja media välinettä. Media-assistentti on tehtäväkuvaltaan av-välineapulainen. Media-assistentin nimike syntyi toiseen asteen ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä vuonna 2001. Vaikka tutkintoon kuuluukin media-alan eri osa-alueet, media-assistentti ei kuitenkaan ole alan ammattilainen. Noin kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen media-assistentti voi suorittaa oman alansa ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Media-assistentin tutkintonimike sekoitetaan usein kuitenkin medianomin tutkintoon, joka vastaa alempaa ammattikorkeakoulutusta. Ammattitutkintojen lisäksi ammattikorkeakouluissa suoritettava medianomin tutkinto on luonteva tapa syventää asiantuntemustaan. Eri tiede- ja taideyliopistojen viestinnän ja taiteen linjat tarjoavat sopivaa jatkokoulutusta media-assistenteille, jotka haluavat opiskella toiseen asteen tutkintoa pidemmälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *