Merkonomi

Kun opiskelija lähtee opiskelemaan merkonomiksi laaja-alaisesti, tutkinnon avulla sijoittuu muun muassa asiakaspalvelun, markkinoinnin, taloushallinnon, toimistopalveluiden, rahoitus  sekä vakuutusalan taikka tietohallinnon työtehtäviin. Merkonomin tutkinto antaa myös mahtavat perusvalmiudet toimia yrittäjänä. Liiketalouden perustutkinto on hyvin arvostettu ja monipuolinen ammatillinen perustutkinto. Tämä tutkinto on myös mahdollista suorittaa työn ohessa aikuisten näyttötutkintona.

merkonomi

Liiketalous on ammatinvalintana sellaisille loistava vaihtoehto, joita kiinnostavat bisnes, asiakaspalvelu sekä taustat yrityksen raha-asioiden takan. Merkonomit työskentelevät esimerkiksi monipuolisesti kaupan, myynnin ja talouden parissa. Merkonomille tärkeitä piirteitä ovat liiketaloudellinen osaaminen, hyvät yhteistyötaidot, viestintäosaamista sekä kielitaito. Lisäksi tarvitaan tietoteknistä osaamista sekä talouden kannattavaa osaamista.

Merkonomit pääsevät monipuolisiin työtehtäviin. Merkonomit voivat työskennellä esimerkiksi myyjänä, myyjävisualistina, neuvottelijana, tai vaikka kassavastaavana. Toimistoissa nimikkeet voivat olla toimistosihteeri, laskuttaja ja kirjanpitäjä. Ja yksi parhaimmista puolista merkonomin koulutuksessa on se, että se tarjoaa hyvän pohjan yrittäjyydelle.

Opinnot sisältävät paljon erilaisia osa-alueita, kuten asiakaspalvelua ja erilaisia myyntitöitä. Yrittäjyys on yksi suurimmista osa-alueista, ja opinnoissa käydään myös läpi tuotetuntemusta. Muita alueita ovat muun muassa laskutus, kirjanpito ja kampanjasuunnittelu.

Merkonomiksi on mahdollista opiskella monissa eri kaupungeissa. Suosittuja kouluja ovat esimerkiksi Mikkelissä sekä Pieksämäellä sijaitsevat koulut. Mikkelissä opiskelu painottuu enemmän asiakaspalveluun sekä myynnin osaamisalaan, kun Pieksämäellä taas on mahdollista valita edellämainitun sekä talous – ja toimistopalveluiden osaamisalan väliltä. Nämä eivät suinkaan ole ainoat koulut, vaan opiskelumahdollisuuksia löytyy melkeinpä jokaisesta Suomen kaupungista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *